Loodgieters- en installatiebedrijf

Disclaimer

 

 

Deze website is eigendom van Gebroeders Heester. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebroeders Heester mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Gebroeders Heester.

De informatie op deze website is met de uiterste zorg samengesteld. De krachten achter onze website en diensten zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op deze website informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Gebroeders Heester dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Gebroeders Heester aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar we linken, aangezien Gebroeders Heester geen invloed heeft op de inhoud van die websites. Afbeeldingen en informatie zijn eigendom van de betrokken merknamen en/of handelsondernemingen.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Gebroeders Heester is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.

Loodgieters- en Installatiebedrijf
Gebroeders Heester VOF

Voorzand 27
2984 BH RIDDERKERK

Gebroeders Heester

(email)
(tel) 0180 - 46 55 82
(www) gebroedersheester.nl